Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Informatie over onze danslessen

DANSLESSEN

Inschrijven voor een cursus
Je kunt je telefonisch (06-51040919) of per e-mail inschrijven voor een cursus. Of gebruik het inschrijfformulier. Langs komen op de dansschool kan ook om je in te schrijven. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Inhalen van lessen (Stijldansen)
Les gemist? Dan kan, binnen de cursustermijn, in overleg worden ingehaald bij een andere les van hetzelfde of lager niveau.

Extra dansen
Deelnemers aan de Stijldanscursussen mogen twee keer in de week dansen voor dezelfde prijs. Meer

Overmacht
Indien wij door overmacht geen les kunnen geven, kan geen teruggave van lesgelden plaatsvinden. Onder overmacht wordt verstaan, van buitenkomende oorzaken, waarop wij geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals extreme weersomstandigheden, natuurgeweld en pandemieën. Hieronder vallen ook de door van regeringswege opgelegde sluitingen. Indien mogelijk worden door overmacht gemiste lessen op een later tijdstip ingehaald.

Betaling cursusgeld
De aanbetaling voor de cursussen Stijldansen bedraagt € 85,00 per persoon. Dit bedrag betaal je bij aanmelding en wordt met het lesgeld verrekend. Het restant van het cursusgeld dien je uiterlijk drie weken voor de aanvang van de eerste les van de cursus te voldoen. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.
Bij het uitblijven van een betaling voor de lessen kunnen wij derden belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cursist.

Bij niet tijdige betaling kunnen we de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. In dit geval is het niet mogelijk om hierdoor gemiste lessen in te halen.

Je verplicht je voor de hele cursus. Betaalde cursusgelden kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij een cursus door ons wordt geannuleerd.
Er is geen recht op bedenktijd, vanwege de wettelijke uitzondering voor diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode wordt afgesproken.

Incasso lesgelden
De lesgelden worden geïncasseerd via automatische incasso. Het voordeel voor jou is, dat je dan de cursus in twee of vier termijnen (afhankelijk van de lengte van de cursus) kan betalen.
Bij een onterechte stornering van het lesgeld wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Kortingen
Ben je houder van een ooievaarspas? Dan zijn er kortingen van 50% mogelijk op het lesgeld. Voor kinderen tot 18 jaar, kan er zelfs tot 100% worden vergoed. Bij inschrijving voor een cursus moet tijdig worden aangegeven dat van een ooievaarspas gebruik wordt gemaakt. Anders kan er helaas geen aanspraak worden gemaakt op een korting.

Privélessen
Privélessen dienen altijd vooruit te worden betaald. Pinnen is bij ons niet altijd mogelijk. Een lesdatum en/of lestijd kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afgesproken les worden gewijzigd. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een les, worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 15,00). Indien op kortere termijn wordt afgezegd, wordt de gehele les in rekening gebracht.

Indeling niveaus
Indien er voor een bepaald niveau niet genoeg deelnemers zijn, zullen wij verschillende klassen samenvoegen.

Afdansen
Eenmaal per jaar kun je afdansen voor uw danscertificaat. Je wordt dan door een onafhankelijke jury beoordeeld. Aan het afdansen zijn kosten verbonden.

Cadeaubonnen
Wil je iemand een dansles cadeau geven, vraag dan naar onze tegoedbonnen.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Dansavonden
Wij organiseren regelmatig dansavonden, waarbij ook niet-cursisten welkom zijn.

Dansbond
Wij zijn aangesloten bij de NDO. Dit betekent dat u bij ons ook wedstrijden kunt dansen. Iedereen die bij ons een stijldanscursus volgt of privélessen neemt kan deelnemen aan wedstrijden.

Danspartners
Geen danspartner? Kijk dan in ons danspartneroverzicht of stuur ons een e-mail.
Wie weet dans je dan binnenkort op één van onze cursussen.

Fotograferen en filmen
Het is tijdens onze lessen en dansavonden niet toegestaan te fotograferen of te filmen zonder onze toestemming.